Emigracja – problem alienacji

Świat staje się już od pół wieku globalną wioską. Obecnie ten proces tylko przyspiesza, a liczne kanały kontaktu z ludźmi na drugim krańcu świata oraz możliwość szybkiego podróżowania na duże odległości sprawiają, że dystans nie jest już barierą nie do pokonania. Nie zmienia to jednak w niczym faktu, iż emigracja do innego środowiska jest elementem silnie stresującym dla człowieka i wyrwanie go z układu odniesienia, jaki znał do tej pory, jest wielkim problemem. Pojawia się alienacja.

Główne źródła alienacji

Alienacja to zjawisko, którego człowiek, istota stadna, doświadcza w nowej grupie lub grupie w jakiś sposób do niego niedostosowanej. Wybranie się na emigrację jest połączeniem obu tych czynników. W wyniku alienacji człowiek traci swoje istotne więzi międzyludzkie, przez co z kolei pogarsza się jego ogólny stan psychiczny.

Na co dzień nie zdajemy sobie sprawy z mechanizmów wsparcia, jakie zapewniają nam osoby bliskie, przyjaciele, a nawet chociażby sąsiedzi czy ludzie na ulicach, którzy zachowują się w ramach określonych zasad i są dla nas przewidywalni. W innej kulturze okazuje się, że nie potrafimy odpowiednio nawiązywać relacji międzyludzkich, kontakty wydają się nam sztuczne, a jeśli dochodzi do tego jeszcze bariera językowa, nasze próby porozumienia się z innymi osobami mogą być naprawdę skomplikowane.

Brak naturalnego luzu w codziennym życiu sprawia, że zawsze stoimy obok grupy.

Czynniki osobowości wpływające na alienację

Problem alienacji wygląda bardzo różnie u różnych osób. Dla jednych jest to kłopot wręcz przytłaczający, a dla innych początkowa niedogodność, którą szybko przełamują. Dla innych osób alienacja staje się samospełniającą przepowiednią, ponieważ się jej boją, a potem zaczynają działać tak, że tylko pogłębiają ten proces.

Zazwyczaj wskazuje się na szereg czynników psychologicznych mogących pogłębiać alienację. Są to:

  • Niska samoocena;
  • Złe reagowanie na krytykę, strach przed nią;
  • Problemy z nawiązywaniem bliższych relacji i otwieraniem się na ludzi;
  • Niesłowność skutkująca wyłączaniem z grup towarzyskich;
  • Negatywne nastawienie do otoczenia;
  • Niskie kompetencje interpersonalne.

Zwłaszcza nagromadzenie się kilku takich czynników może spowodować, że procesy alienacyjne będą nam bardziej zagrażały, a do tego ich wpływ na nas będzie zdecydowanie większy. Należy podkreślać, że z każdym wymienionym powyżej czynnikiem ryzyka można i trzeba świadomie walczyć.

3 Comments

Add a Comment