Skutki parentyfikacji dla związków

Parentyfikacja to dobrze już opisane w literaturze zjawisko, w którym dziecko jest zmuszone do przyjmowania roli rodzica w czasie swojej socjalizacji. Jako dzieci powinniśmy przechodzić kolejne etapy włączania się do świata, pokonywania kolejnych granic i dołączania do społeczeństwa. Kiedy dziecko jest poddane parentyfikacji, zwykle pomija wiele takich kroków lub z dnia na dzień na jego barki spada mnóstwo obowiązków, także obowiązków psychicznych, które uniemożliwiają normalny rozwój.

Odbija się to potem na związkach. Ważne jest, by wybierając się na portal randkowy, umieć rozpoznawać efekty tego zjawiska u siebie, ale także poznawać je u innych, ponieważ nieodpowiednie zachowania wcale nie muszą oznaczać niczego, poza nieumiejętnością drugiej osoby do zachowania się w sposób przez nas pożądany. Nie ma ludzi idealnych, a skutki parentyfikacji to na pewno coś, z czym można sobie poradzić.

Problem poczucia własnej wartości

Wiele kobiet, ale też mężczyzn, poprzez parentyfikację w dzieciństwie postrzega swoje relacje głównie jako pracę na rzecz innych. Takie osoby bywają intruzywne i mogą się narzucać, ponieważ dla nich związek to robienie czegoś dla innych. Może się to wydawać czymś dobrym, bo lubimy być w centrum uwagi i lubimy, kiedy ktoś coś robi dla nas. Niestety, związek staje się wtedy transakcyjny, a ofiara parentyfikacji swoją wartość definiuje tym, co bezpośrednio robi. A jeśli chwilowo nic konkretnego nie potrzebujemy, rozpętuje się wojna.

Relacje z biorcami

Parentyfikacja to nauka dawania i służenia, bo rodzic w naturalny sposób obsługuje dziecko. Związek musi jednak opierać się na partnerstwie i jeśli zostanie to zaburzone, może dochodzić do relacji, w których jedna osoba będzie wykorzystywała, a druga będzie wykorzystywana. Nawet jeśli wykorzystujący nie będzie mieć na początku złych intencji.

Problem zachowania granic

Relacje, w których dochodzi do parentyfikacji, to relacje, w których pojawiło się zaburzenie granicy pomiędzy rodzicem i dzieckiem. Jest to jedna z podstawowych barier społecznych. Niezrozumienie jej prowadzi do problemów z rozpoznawaniem i przestrzeganiem innych barier. W dorosłym związku może to być zaborczość lub wręcz przeciwnie – obojętność i dystans. Umiejętność odpowiedniego wydzielania „ja” od „my” jest zdolnością, której się trzeba nauczyć, a jedynym sposobem na zrobienie tego jest odpowiedni trening.

Add a Comment