Podczas przeprowadzanych badań i sondaży wśród społeczności polskiej, co trzeci z nich preferuje wyjazd do pracy za granicę właśnie do Niemiec. Z jednej strony Niemcy są naszym sąsiadem